Sobe

Kategorizacija soba u domaćinstvu | Što se podrazumjeva pod sobom u domaćinstvu?

Soba u domaćinstvu je objekt u kojemu se gostima pružaju usluge smještaja, a
mogu pružati i usluge doručka, polupansiona i pansiona. Sobu za iznajmljivanje u domaćinstvu sačinjavaju: Pred prostor (kogeg postojeći objekti ne moraju imati, dok novi objekti moraju imati), spavaći dio sobe i kupaonica.

Kako se određuje kapacitet sobe?

S obzirom na kapacitet, Soba u domaćinstvu (prostorija za spavanje) može biti:
  1. jednokrevetna – ima jedan krevet za jednu osobu,
  2. dvokrevetna – ima dva kreveta za po jednu osobu ili jedan krevet za dvije osobe.
Iznimno, u postojećim objektima, soba s obzirom na kapacitet može biti i trokrevetna ako je površina modula sobe veća za 3 m2 od površine propisane za dvokrevetnu sobu.
Kako postati privatni iznajmljivač

Kako postati privatni iznajmljivač

Kome uputiti zahtjev?

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu upućuje se nadležnom uredu državne uprave u županiji kojem teritorijalno pripada objekt za iznajmljivanje (apartman, soba, studio apartman i kuća za odmor).

Koji dokazi se prilažu zahtjevu?

  • Preslik domovnice ili osobne iskaznice
  • Dokaz o vlasništvu  (Izvadak iz zemljišnika), a to znači da je iznajmljivač vlasnik objekta (sobe, apartmana ili kuće za odmor)       
  • Dokaz o legalitetu objekta u kojem će se pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu.  
  • Liječnička potvrda kojom se dokazuje da budući iznajmljivač ne boluje od duševnih i zaraznih bolesti
  • Dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 100,00 kuna u korist Državnog proračuna RH,  te 20,00 kuna biljega.
Kako se istaknuti na Internetu

Kako se istaknuti na Internetu?

Iako u Hrvatskoj oglašavanje privatnog smještaja nije još u potpunosti razvijeno, ovaj oblik oglašavanja polako preuzima prvo mjesto u načinu prezentacije Vaše turističke ponude. Pojavom sve većeg broja oglasa na Internetu fokus oglašivača potrebno je preusmjeriti na kvalitetu samog oglasa koji značajno djeluje na dva aspekta:

  • kvalitetno kreiran oglas će sam po sebi puno prije zaokupiti pažnju posjetitelja i dovesti Vas do uspješne rezervacije
  • u svijetu Internet pretraživača kao što je Google, kvaliteta sadržaja Vašeg oglasa značajno utječe na pozicioniranje Vašeg oglasa.

U ovom postu dotaknut ćemo se važnosti tekstova koji se nalaze na Vašem oglasu, a koji značajno utječu na pozicioniranje Vašeg oglasa:
Izmjene zakona

Izmjene zakona - lakše do statusa iznajmljivača

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti («Narodne novine» broj 80/13), koji je stupio na snagu u srpnju prošle godine, osim što je omogućio da se i vlasnici bespravno izgrađenih objekata mogu baviti iznajmljivanjem soba, apartmana, studio apartmana i vikend kuća, donio je i slijedeće promjene:

1.Do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti («Narodne novine» broj 80/13) samo vlasnicima stambenih objekata bilo je dopušteno pružanje ugostiteljskih usluga (iznajmljivanje apartmana, soba, studio apartmana ili kuće za odmor), te suvlasnicima uz suglasnot ostalih vlasnika. U Zakonu o ugostiteljskoj djelaatnosti («Narodne novine» broj 138/06 i 88/10) bilo je propisano da samo jedan bračni drug ili član obiteljskog domaćinstva može imati rješenje o pružanju usluga, pa se događalo da bračni drugovi koji su živjeli u zajedničkom domaćinstvu nisu mogli svoje rapoložive kapicitete iznajmljivati koje su stekli nasljeđivanjem, kupovinom ili darovanjem. Ovom izmjenom zakona dozvoljava se pružatelju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu u objektu koji je u vlasništvu supruga ili supruge, srodnika u ravnoj liniji, te člana obitelji s kojim pružatelj usluga živi u domaćinstvu. Pod pojmom srodnika u ravnoj liniji to bi značilo da se radi o vašem djedu, vašem ocu, vama, vašem djetetu, unuku..

Privremenim rješenjem smanjuje se broj nelegalnih smještajnih kapaciteta

U srpnju 2013. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Zakon je prije svega, donesen zbog građana koji imaju smještajne kapacitete (soba, studio apartman, apartman, vikend kuća), a nemaju ili nisu u mogućnosti ishoditi dokaz o uporabljivosti objekta. Uporabna i građevinska dozvola su bili, zbog velikog broja bespravno izgrađenih objekata, „noćna mora“ dosadašnjih iiznajmljivača i onih koji to žele biti. Zakonom je propisano da građani, koji nemaju dokaz o uporabljivosti zgrade mogu ishoditi PRIVREMENO RJEŠENJE kojim će pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu.