Trebate bazen uz sufinanciranje?

Gosti danas zahtjevaju sve višu razinu usluge pa usluga korištenja bazena više nije uobičajena
samo za najluksuzniju ponudu smještaja.
Ministarstvo turizma je stoga najavilo nastavak projekta potpora za izgradnju bazena za vlasnike privatnog smještaja. Prema riječima ministra turizma 'Svaki program koji omogućuje podizanje kvalitete smještaja i stvaranje dodatnih ponuda je hvalevrijedan. Unapređenje i proširenje smještaja te razvoj ponuda ključan su faktor u daljnjem razvoju hrvatskog turizma. Posebice onih ponuda koje će omogućiti privlačenje gostiju i u vrijeme prije i posezone, u kojima imamo veliki potencijal za rast. 
Zato će Ministarstvo turizma nastaviti pružati potpore koje će omogućiti upravo da se taj potencijal iskoristi i da hrvatski turizam postane još konkurentniji'.
Ukupno je do danas sufinancirano 447 projekata izgradnje bazena za privatne iznajmljivače, a najviši iznos potpore iznosi 40 000 kuna.

Prema najavi, uvjeti sufinanciranja će biti jednaki lanjskima.