Kako registrirati apartmane

Kako registrirati apartmane?

Apartmane mogu registrirati građani, obrtnici i trgovačke tvrtke.
Zahtjevi se podnose uredima državne uprave i njihovim ispostavama u županijama. npr. iznajmljivač koji ima apartmane u Trogiru svoj zahtjev će podnijeti uredu državne uprave u splitsko-dalmatinskoj županiji, ispostava Trogir.

Upute za registraciju apartmana

Građani – iznajmljivači, za registrirati apartman, uz zahtjev prilažu:
- dokaz o državljanstvu
- izjava o poslovnoj sposobnosti iznajmljivača
- dokaz o vlasništvu
- dokaz o uporabljivosti građevine,
1. ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE DO 15. VELJAČE 1968. GODINE: Uvjerenje ureda za katastar o evidentiranju građevine, - Uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine nadležnog ureda za graditeljstvo ako izgrađena građevina do 15.02.1968. nije evidentirana u katastru
2. ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE TEMELJEM GRAĐEVINSKE DOZVOLE OD 16. VELJAČE 1968. GODINE DO 19. LIPNJA 1991. – pravomoćna građevinska dozvola i potvrda građevinske inspekcije da u vezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije.
3. ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE TEMELJEM GRAĐEVINSKE DOZVOLE OD 20. LIPNJA 1991. DO 01. LISTOPADA 2007. GODINE– Uvjerenje za uporabu nadležnog ureda za graditeljstvo kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene
4. ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE PO NOVOM ZAKONU O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI – Rješenje o izvedenom stanju, - Potvrda glavnog projekta - Završno izvješće nadzornog inženjera, - Uporabna dozvola...
- skice površina apartmana
- dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi:
20,00 kuna u biljezima i 100 kuna na žiro-račun, kojeg možete pogledati klikom na OBRAZAC, koji se nalazi na web stranici ureda državne uprave.
- priložiti jedan od obrazaca: uvjeti za kategorizaciju: UT-XII -77 apartman u domaćinstvu – postojeći objekt, UT-XII-78 apartman u domaćinstvu – novi objekt, UT-XII-79 studio apartman – postojeći objekt, UT XII-80 studio apartman u domaćinstvu – novi objekt. Obrasci se mogu kupiti u Narodnim novinama.

Tko popunjava obrazac uvjeta za kategorizaciju apartmana koji će se registrirati?

Obrazac popunjava Povjerenstvo Ureda državne uprave, te nakon toga u Zapisniku o očevidu utvrđuje kapacitet apartmana. U zapisnik se konstatira: "Apartman s jednom dvokrevetnom sobom i 2 dodatna kreveta, označen brojem 1, s 3 *** (zvjezdice)"

Kojim aktom se utvrđuje registracija apartmana?

Nakon izvršenog očevida, Odjel za turizam, pri Službi za gospodarstvo Ureda državne uprave u Županiji, donosi Rješenje iz kojeg se vidi da je apartman registriran.